Türkmenistan tarihi sahabe türbeleri deprem performans hesapları ve güçlendirme projeleri – Türkmenistan – 2015