Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi deprem performans hesapları ve güçlendirme projeleri – Ankara – 2014