Üst Yapı Projeleri

Fikir,  yatırımcının ihtiyacının oluşmasından doğar. Fikrin,  yatırım kararına dönüşmesi planlama ve ihtiyacın belirlenmesi ile etüd tasarım projelendirilmesine başlanır.  Yapılan etüdlerin zaman ve finansal değerlendirmesi yapılarak, ihtiyacın karşılanıp karşılanmadığı denetlenir.

Doğru bulunan etüd ve tasarımlar ile uygulama projeleri hazırlanır.

Hazırlanan uygulama projeleri yapının yaklaşık bütçesini oluşturacağından finansal değerlendirme çok önemlidir. Bu sebeple malzeme seçimlerinin yapılmasında, planlama aşamasında oluşturulan bütçe ile devamlı kontrol edilir.

Projenin sağlıklı bir şekilde tamamlanması, zamanın en iyi şekilde kullanılması, planlama şemasındaki tüm adımların yerine getirilmesi ile mümkündür.

A1 İnşaat yıllardır vermiş olduğu proje hizmetlerinde, proje fikrini ön planda tutmuş ve iş programındaki tüm safhalara aynı hassasiyet ve önemi göstermiştir.

‘Başarı tesadüf değildir’ doğru zamanda doğru işleri yaparak ve de çok çalışmakla mümkündür. Tecrübede bu şekilde kazanılır.

A1 İnşaat kamu sektörü ve özel sektörde çok sayıda projeye imza atmıştır. Referanslarımızı şu başlıklarda toplamamız mümkündür.

  • Ulaştırma Yapıları
  1. Havayolları
  2. Demiryolları
  3. Metro İstasyonları
  • Eğitim ve Kültür Tesisleri
  • Dini Yapılar
  • Kamu ve Özel Sektör İdari Tesisleri
  • Endüstri Yapıları
  • Konutlar