Deprem Tahkiki ve Güçlendirme Projeleri

Deprem bölgelerinde bulunan mevcut ve güçlendirilecek ( hasar görmüş ) tüm binaların ve bina türü yapıların deprem etkileri altındaki davranışlarının değerlendirilmesinde uygulanacak hesap kuralları, mevcut yapıların deprem sonucu performanslarının belirlenmesini içermektedir.

Deprem etkisi altında mevcut binaların yapısal performanslarının belirlenmesi ve güçlendirme analizleri için kullanılacak hesap yöntemlerinin amacı, verilen bir deprem için sünek davranışa ilişkin plastik şekil değiştirme istemleri ile gevrek davranışa ilişkin iç kuvvet istemlerinin hesaplanmasıdır. Bu iç kuvvet istemleri yapının performansını belirlerken bize de güçlendirmenin ne şekilde ve nasıl yapılması gerektiğini belirlemektedir.

Mevcut binaların taşıyıcı sistem elemanlarının kapasitelerinin hesaplanmasında ve deprem dayanımlarının değerlendirilmesinde kullanılacak eleman detayları ve boyutları, taşıyıcı sistem ve malzeme özelliklerine ilişkin bilgiler, binaların projelerinden ve raporlarından, binada yapılacak gözlem ve ölçümlerden, binadan alınacak malzeme örneklerine uygulanacak deneylerden elde edilecektir.

Binalarda bilgi toplanması kapsamında yapılacak işlemler, yapısal sistemin tanımlanması, bina geometrisinin, temel sisteminin ve zemin özelliklerinin belirlenmesi, varsa mevcut hasarın ve evvelce yapılmış olan değişiklik ve/veya onarımların belirlenmesi, eleman boyutlarının ölçülmesi, malzeme özelliklerinin saptanması, sahada derlenen tüm bu bilgilerin binanın varsa projesine uygunluğunun kontrolüdür.

Tarihi Yapılar da;

Sur, kule, minare, kubbe, tonoz vb. tarihi yığma yapıların taş, tuğla vb. kubbe, tonoz, duvar ve temel elemanları arasında deprem yanal etkileri ve/veya hava şartları nedeniyle meydana gelen yarık, açıklık ve boşluklar taşların birbirine “yük” aktarmasını önlemektedir. Duvar ve temel elemanları birbirine yük aktarmayan yapıları yanal yüklere karşı tamamen “desteksiz” kalmaktadır. Ayrıca taşların arasına daha çok giren yağmur ve zemin suyu vb. özellikle kış aylarında donma ve çözülme süreçlerinde duvar ve temel elemanlarına daha çok tahribat yapmaktadır.

Projenin amacı, analiz sonucu ve gözlemler/ölçümler doğrultusunda, yapı için lokal tespitlerin yapılarak doğru sistem seçimini yapmaktır.